Karins kvinnor grupperar sig igen!

Rösträtt för kvinnor, lika rätt till utbildning, rätten att bestämma över sin egen kropp och förbud för en man att slå sin hustru är lagar som har föregåtts av motstånd och hård kamp. Det är en kamp som fortfarande pågår och som  inrymmer rätten till lika lön. Men istället för att leda framåt har starka krafter börjat ifrågasätta att kvinnor ska ha samma mänskliga rättigheter som män. Därför går nu feminister från sex partier och fem organisationer samman och skapar ett nytt nätverk; ”Bred feministisk plattform”.
Det är närmare femtio år sedan Karin Westman Berg bedrev sina Könsrollsseminarier i Uppsala, under kvällstid i en källarlokal utanför universitet. Det ansågs inte vara "riktig litteraturhistoria" att prata genus på arbetstid. Några seminariedeltagare startade Grupp 8. Många av dem är fortfarande aktiva och bakom "Bred feministisk plattform" finns bland andra; Suzanne Osten, Iréne Matthis och Gunilla Thorgren.
Grupp 8 var medelpunkten för 1970-talets nya kvinnorörelse och drev frågor om arbete åt alla, kortare arbetsdag, daghem åt alla barn, fri abort och rätt till smärtlindring vid förlossning.
På två år ökade Grupp 8 Stockholm från omkring 16 till 470 medlemmar och organiserades i 43 lokalgrupper. Många var kvinnor som tidigare hade varit aktiva inom olika partiers kvinnoorganisationer, men som hade tröttnat.
– Där drog vi ju bara stenciler och kokade kaffe, som en av dem uttryckte saken i en artikel i Vecko-Journalen.
Den 8 april 1972 var det drygt 1 000 personer som ropade slagord längs Stockholms gator fram till Moderna museet. Slutmålet var Grupp 8:s utställning "Kvinnor" som tog upp kvinnans liv ur olika aspekter och som öppnade samma dag på Moderna museets Filialen. "Kvinnor" sågs av över 13 000 personer under en månad.
Idag har den feministiska forskningen en stark ställning inom universiteten och fyller föreläsningssalar istället för källare. Men det är dags att skaka liv i kampen. Allt i Karins Westman Bergs anda. Gråt inte – organisera er!
 
HELENA ÖBERG

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln